Дипломна робота

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (нова редакція)

Cклад екзаменаційних комісій за освітніми ступенями «бакалавр» на 2023-2024 н.р.:

Спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення» освітньо-професійна програма 121 «Інженерія програмного забезпечення» освітній ступінь «Бакалавр» (денна форма навчання)

Голова комісії: Чалий С.Ф., д.т.н., професор кафедри інформаційних управляючих систем ХНУРЕ.

Члени комісії:
Бондаренко Д.О., к.т.н., доцент, завідувач кафедри інформаційних систем
Парфьонов Ю.Е., к.т.н., доцент кафедри інформаційних систем
Фролов О.В., к.т.н., доцент кафедри інформаційних систем
Секретар: Шевченко В.А., інженер кафедри інформаційних систем

 

Спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення» освітньо-професійна програма 121 «Інженерія програмного забезпечення» освітній ступінь «Бакалавр» (денна форма навчання, англ.мова)

Голова комісії: Чалий С.Ф., д.т.н., професор кафедри інформаційних управляючих систем ХНУРЕ.

Члени комісії:
Колгатін О.Г., д.п.н., професор кафедри інформаційних систем
Парфьонов Ю.Е., к.т.н., доцент кафедри інформаційних систем
Чирва Ю.Є., к.е.н., доцент кафедри інформаційних систем
Секретар: Шевченко В.А., інженер кафедри інформаційних систем

 

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки» освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки»
освітній ступінь «Бакалавр» (денна, заочна форма навчання)

Голова комісії: Череднiченко О.Ю., д.т.н., професор кафедри програмної інженерії та інтелектуальних технологій управління НТУ «ХПІ»

Члени комісії:
Мінухін С.В., д.т.н., професор кафедри інформаційних систем
Задачин В.М., к.ф.-м.н., доцент кафедри інформаційних систем
Знахур С.В., к.е.н., доцент кафедри інформаційних систем
Секретар: Семенова Л.М., інженер ІІ категорії кафедри інформаційних систем

 

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки» освітньо-професійна програма 122 «Комп’ютерні науки» освітній ступінь «Бакалавр» (денна форма навчання)

Голова комісії: Чалий С.Ф., д.т.н., професор кафедри інформаційних управляючих систем ХНУРЕ.

Члени комісії:
Бондаренко Д.О., к.т.н., доцент, завідувач кафедри інформаційних систем
Гризун Л.Е., д.п.н., професор кафедри інформаційних систем
Ушакова І.О., к.е.н., професор кафедри інформаційних систем
Секретар: Шевченко В.А., інженер кафедри інформаційних систем

Методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти спеціальності 121 “ Інженерія програмного забезпечення ” першого (бакалаврського) рівня

Методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти спеціальності 122 “ Комп’ютерні науки ” першого (бакалаврського) рівня