ОПП «Комп’ютерні науки» другого (магістерського) рівня

Метою освітньо-професійної програми є забезпечення здобувачам вищої освіти здобуття знань, умінь та практичних навичок у галузі комп’ютерних наук. Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей у фахівців, які володіють фундаментальними знаннями і практичними навичками в області комп’ютерних наук, сприяння соціальній стійкості та мобільності на ринку праці випускників, здатних розв’язувати складні спеціалізовані практичні задачі у галузі комп’ютерних наук.

Акцент зроблено на формуванні та розвитку професійних компетентностей у галузі комп’ютерних наук: вивченні теоретичних та методичних положень, організаційних та практичних інструментів розробленні комп’ютерних систем різного призначення, зокрема, в високопродуктивних обчисленнях, включаючи хмарні технології; методів тестування та оцінки якості програмних систем; застосуванні інтегрованих середовищ розроблення комп’ютерних інформаційних систем, моделюванні та оптимізації об’єктів, систем та процесів; організації ефективної роботи над ІТ-проектами.

В результаті навчання випускники здобувають такі професійні компетентності:

 • Усвідомлення теоретичних засад комп’ютерних наук.
 • Здатність формалізувати предметну область певного проєкту у вигляді відповідної інформаційної моделі.
 • Здатність використовувати математичні методи для аналізу формалізованих моделей предметної області.
 • Здатність збирати і аналізувати дані (включно з великими), для забезпечення якості прийняття проєктних рішень.
 • Здатність розробляти, описувати, аналізувати та оптимізувати архітектурні рішення інформаційних та комп’ютерних систем різного призначення.
 • Здатність застосовувати існуючі і розробляти нові алгоритми розв’язування задач у галузі комп’ютерних наук.
 • Здатність розробляти програмне забезпечення відповідно до сформульованих вимог з урахуванням наявних ресурсів та обмежень.
 • Здатність розробляти і реалізовувати проекти зі створення програмного забезпечення, у тому числі в непередбачуваних умовах, за нечітких вимог та необхідності застосовувати нові стратегічні підходи, використовувати програмні інструменти для організації командної роботи над проєктом.
 • Здатність розробляти та адмініструвати бази даних та знань.
 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість ІТ-проєктів, інформаційних та комп’ютерних систем різного призначення, застосовувати міжнародні стандарти оцінки якості програмного забезпечення інформаційних та комп’ютерних систем, моделі оцінки зрілості процесів розробки інформаційних та комп’ютерних систем.
 • Здатність ініціювати, планувати та реалізовувати процеси розробки інформаційних та комп’ютерних систем та програмного забезпечення, включно з його розробкою, аналізом, тестуванням, системною інтеграцією, впровадженням і супроводом.
 • Здатність застосовувати існуючі і розробляти нові алгоритми розв’язування задач у галузі комп’ютерних наук: алгоритми розв’язування обчислювальних та логічних задач; алгоритми паралельних та розподілених обчислень; алгоритми аналітичної обробки й інтелектуального аналізу даних (у тому числі й великих) з оцінкою їх ефективності та складності.
 • Здатність тестувати програмне забезпечення комп’ютерних інформаційних систем, виконувати модульне, системне та інтеграційне тестування застосунків та баз даних (у тому числі й великих даних) з оцінкою результатів тестування.
 • Здатність кількісно та якісно оцінювати рівень менеджменту та якості планування, виконання та впровадження ІТ-проєктів за допомогою визначених метрик та характеристик ефективності та продуктивності

Громадське обговорення освітньої програми “Комп’ютерні науки” 

Обговорення освітньої програми “Комп’ютерні науки” на платформі Ukrainian Scientific IT Society Обговорення освітніх програм – Ukrainian Scientific IT Society (usit.eu.org)