watermark

122 Комп’ютерні науки (магістр)

Професійні компетентності випускника:

 • Знати принципи функціонування та технології віртуалізації серверних систем, архітектури та стандарти комунікаційних засобів розподілених обчислень, протоколи захисту інформації, яка циркулює в інформаційнокомунікаційних системах;
 • Здатність обґрунтовувати та обирати системи хмарних обчислень для розв’язку певних задач оброблення даних та проведення трудомістких обчислень;
 • Здатність до комп’ютерної реалізації моделей предмету дослідження на основі алгоритмічного, структурного, об’єктно-орієнтованого, компонентного, аспектноорієнтованого, сервіс-орієнтованого, мультиагентного та інших сучасних підходів;
 • Здатність синтезувати алгоритм управління, функціональної структури автоматичної системи, що реалізує цей алгоритм, її параметрів і характеристик, які задовольняють вимогам якості і точності;
 • Здатність формувати структури та налагоджувати параметри систем цифрового управління;
 • Здатність використовувати методології наукових досліджень задля розв’язку професійних завдань у предметній області комп’ютерних наук;
 • Здатність застосовувати оптимізаційні підходи в технічних, економічних, соціальних системах для підвищення продуктивності управління та прийняття відповідних управлінських рішень;
 • Здатність застосовувати інтелектуальні системи для оброблення інформації різної природи;
 • Здатність використовувати, обґрунтовувати та досліджувати математичні методи та алгоритми обробки даних (статистичні, алгебраїчні, комбінаторні, аналізу даних) в інформаційно-комунікаційних системах;
 • Здатність використовувати технології розподілених файлових систем і сховищ даних та розподілених СУБД на базі реляційної й нереляційної моделей даних для побудови ефективних розподілених систем збереження даних;
 • Здатність застосовувати сучасні технології розподілених сховищ даних для обробки великих даних, збереження надвеликих об’ємів інформації задля забезпечення ефективного функціонування розподілених систем;
 • Здатність використовувати високопродуктивні системи з метою оптимізації процесів трудомістких обчислень у тому числі з урахуванням економічного аспекту;
 • Здатність встановлювати та налаштовувати ПЗ для високопродуктивних обчислень в рамках розподілених систем, в тому числі на хмарних платформах;
 • Здатність проводити попереднє тестування ПЗ високопродуктивних систем з застосуванням існуючих типів тестових даних, зокрема машинного навчання та баз даних;
 • Здатність розробляти математичні моделі задач та обирати та обґрунтовувати методи оптимізації щодо їх розв’язку в умовах визначеності та невизначеності;
 • Здатність обґрунтовувати вибір типу комп’ютерної системи для розв’язку задач різноманітної природи.

126 Інформаційні системи та технології (магістр)

Професійні компетентності випускника:

 • Здатність до управління на основі планів, гібридних і гнучких підходів до розробки;
 • Здатність до визначення і документування вимог до системи;
 • Здатність управляти проектами розвитку інформаційних систем;
 • Здатність до вибору відповідних технологій управління даними на основі вимог предметної області;
 • Здатність до вибору і використання відповідних методів аналітики;
 • Володіння навичками інтеграції і підготовки даних, захоплених з різних джерел для цілей аналітики;
 • Здатність приймати участь в стратегічному плануванні ІС;
 • Здатність до планування і впровадження ІС управління;
 • Здатність до розуміння принципів архітектури підприємства і цінності її для бізнесу;
 • Здатність до комунікації і розгортання архітектури підприємства;
 • Здатність до впровадження та управління процесами аудиту якості;
 • Володіння навичками розробки бізнес-плану;
 • Здатність до розуміння того як застосовувати творчі підходи до вирішення проблем, які пов'язані з технологіями;
 • Здатність до управління ризиками інформаційних систем;
 • Здатність до підтримки етичної культури;
 • Здатність до моніторингу нових технологій для розуміння їх потенціалу для підтримки предметної області. Меню homepage Головна user Викладачі news Новини та події Студенту world Сайт ХНЕУ world Сайт факультету ІТ website Сайт ПНС calendar Розклад занять calendar Графік консультацій Ми в соц. мережах instagram Instagram facebook Facebook youtube YouTube telegram Telegram Контакти

Франко-українська програма підготовки магістрів спеціальності «Бізнес-інформатика» з Університетом Ліон-2 ім. Люм’єр (Франція)

Програма передбачає:

 • Підготовку фахівців з високим рівнем знань у галузі інформатики, статистики, управління бізнесом, економіки;
 • Основне завдання програми Бізнес-інформатика – підготовка менеджерів, здатних вирішувати завдання бізнесу, управляти бізнесом за допомогою інформаційних технологій;
 • Діяльність випускників програми пов’язана з підтримкою прийняття рішень, організацією корпоративних систем, реорганізацією та оптимізацією бізнесу;
 • Здатність формулювати та забезпечувати вимоги щодо якості програмного забезпечення у відповідності з вимогами замовника, технічним завданням та стандартами;
 • Можливість отримати професійний досвід у двох країнах (Україні і Франції) і отримати дипломи двох університетів (Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця і Університету ім. Люм’єр Ліон 2);
 • Важливою складовою програми є стажування на підприємствах та виконання проектів під керівництвом викладачів з подальшим працевлаштуванням в провідних європейських та світових компаніях.