Освітні компоненти ОПП “Інженерія програмного забезпечення” першого (бакалаврського) рівня

Цикл професійної підготовки

Код ОК Освітні компоненти (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кредити ЄКTC Семестр Форми підсумкового контролю РПНД/Силабус/Метод. рекомендації
ОК6 Вступ до фаху 6 1 Залік РПНД
ОК7 Основи алгоритмізації 6 1 Екзамен РПНД
ОК8 Вища математика 15 1 Залік, Екзамен Силабус
ОК9 Програмування 10 1 Екзамен, Екзамен РПНД
ОК10 Дискретна математика 5 2 Залік Силабус
ОК11 Архітектура комп’ютерів та комп’ютерних мереж 5 3 Екзамен РПНД
ОК12 Алгоритми та структури даних 7 3 Екзамен РПНД
ОК13 Операційні системи 4 3 Залік РПНД
ОК14 Об’єктно-орієнтоване програмування 12 4 Залік, Екзамен РПНД
ОК15 Системний та бізнес аналіз в ІТ галузі 5 4 Залік РПНД
ОК16 Курсовий проект: Об’єктно-орієнтоване програмування 1 4 Консультаційний проект Методичні рекомендації
ОК17 Бази даних 6 4 Екзамен РПНД
ОК18 Веб-програмування 5 5 Екзамен РПНД
ОК19 Інженерія програмного забезпечення 5 5 Екзамен РПНД
ОК20 Управління ІТ-проектами 5 5 Екзамен РПНД
ОК21 Програмування Інтернет 5 6 Екзамен РПНД
ОК22 Курсовий проект: Інженерія програмного забезпечення 1 6 Консультаційний проект Методичні рекомендації
ОК23 Тренінг з основ управління ІТ-проектами 4 6 Звіт Методичні рекомендації
ОК24 Якість програмного забезпечення та тестування 5 6 Залік РПНД
ОК25 Іноземна мова академічної та професійної комунікації 4 7 Залік РПНД
ОК26 Безпека програм та даних 5 7 Залік РПНД
ОК27 Розподілені та паралельні обчислення 5 7 Екзамен РПНД
ОК28 Проектування інтерфейсу програмних систем 6 7 Екзамен РПНД
ОК29 Основи ІТ-бізнеса 5 8 Екзамен РПНД
ОК30 Комплексний тренінг 5 8 Звіт Методичні рекомендації
ОК31 Переддипломна практика 5 8 Звіт РПНД
ОК32 Дипломний проект 10 8 Дипломний проект Методичні рекомендації
Цикл загальної підготовки

Код ОК Освітні компоненти Кредити ЄКTC Семестр Форми підсумкового контролю РПНД
ОК1 Українська мова (за професійним спрямуванням) 3 1 Залік РПНД
ОК2 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 9 1 Залік, Екзамен РПНД
ОК3 Історія української культури 4 2 Залік РПНД
ОК4 Тренінг-курс «Безпека життєдіяльності та охорона праці» 2 2 Залік РПНД
ОК5 Філософія 5 3 Екзамен РПНД
Вибіркові освітні компоненти

Мейджор
Навчальна дисципліна Кредити ЄКTC Семестр Форми підсумкового контролю
Технології баз даних 5 5 Екзамен
Методи вирішення інженерних задач 5 5 Екзамен
Комп’ютерна графіка та візуалізація 5 5 Екзамен
Системи підтримки прийняття рішен 5 5 Екзамен
Системне програмування 5 6 Екзамен
Програмне забезпечення хмарних платформ і сервісів 5 6 Екзамен
Моделювання інформаційних систем 5 6 Екзамен
Бізнес-аналіз в ІТ-проектах 5 6 Екзамен
Кросплатформне програмування 5 6 Екзамен
Мобільні технології 5 6 Екзамен
Програмування комп’ютерної графіки 5 7 Екзамен
Корпоративні інформаційні системи 5 7 Екзамен
Вступ до машинного навчання 5 7 Екзамен
Сучасні технології програмування 5 8 Екзамен
Системи бізнес-інтелекту 5 8 Екзамен

Освітні компоненти, що викладаються кафедрами університету

  1. Навчальна дисципліна правового спрямування
  2. Майнор
  3. Вільний майнор