Неформальна освіта

Визначення результатів неформальної освіти відбувається згідно Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті в Харківському національному економічному університеті ім. С. Кузнеця

Неформальна освіта – це освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій.

Перелік освітніх компонентів та освітніх курсів, за якими відбувається перерахування результатів неформальної освіти (ОПП «Інформаційні системи та технології» та ОПП «Комп’ютерні науки» першого (бакалаврського) рівня)

Освітній компонент

Освітні курси

Бази даних

Introduction to Databases Course (Meta)

Database Structures and Management with MySQL<

Advanced MySQL Topics Course (Meta)

Advanced Data Modeling | Coursera

Веб-програмування

HTML, CSS, and Javascript for Web Developers Course (Johns Hopkins)

Вступ до Front-End розрабки (Meta)

Основи програмування на JavaScript, HTML и CSS

Веб-дизайн

Build Dynamic User Interfaces (UI) for Websites

Об’єктно-орієнтоване програмування

Object-Oriented Programming Concepts

Шаблони проєктування

Object-Oriented Design

Introduction to Java and Object-Oriented Programming

Inheritance and Data Structures in Java

Object-Oriented Hierarchies in Java

Object Oriented Development using C#

C# Class Development

Програмування Інтернет

Web application technologies and Django

Building web applications in Django

Django Features and Libraries

Using JavaScript and JSON in Django

Програмування комп’ютерної графіки

Computer Graphics with Modern OpenGL and C++

Learn OpenGL with Python for Graphics and Games

Learn the Vulkan API with C++</span

Тренінг з основ управління ІТ-проєктами

Agile Project Management