Інформація для студентів

Загальна інформація

Інформаційний пакет ОПП «Інженерія програмного забезпечення» першого (бакалаврського) рівня

Інформаційний пакет ОПП «Комп’ютерні науки» першого (бакалаврського) рівня

Інформаційний пакет ОПП «Комп’ютерні науки» другого (магістерського) рівня

Інформаційний пакет ОПП «Інформаційні системи та технології» другого (магістерського) рівня

Каталог вибіркової складової освітньо-професійних програм

Факультет інформаційних технологій

Рейтинг здобувачів освіти</a

Вступ за освітнім ступенем магістра

Організація навчального процесу

Розклад занять

Сайт персональних навчальних систем

Бібліотека ХНЕУ ім. С.Кузнеця

Репозітарій ХНЕУ ім. С.Кузнеця

Виховна та організаційна робота

Довідник першокурсника

Програми академічної мобільності

Первинна профспілкова організація студентів, аспірантів, докторантів

Молодіжна організація

Лабораторія кар’єри ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Міжнародна діяльність

Академічна доброчесність

Соціально-психологічна служба ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Відділ молодіжної політики та соціального розвитку