Інформаційне повідомлення

calendar 20.02.2022
Новини

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційні технології та системи», яка відбудеться 14–15 квітня 2022р. у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця).

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Секція 1. Інформаційні системи та технології.
Секція 2. Інформаційні технології в економіці, екології, медицині та освіті.
Секція 3. Комп’ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв та елек-тронних мультимедійних видань.

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ
• 10.03.2022 – подання тез доповідей і заявок за встановленим зразком;
• 20.03.2022 – підтвердження включення до програми конференції;
• 01.04.2022 – розсилка програми конференції і запрошень.