КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ, КОМПАНІЯ NIX І ЧЛЕНИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ВІТАЮТЬ ВИПУСКНИКІВ МАГІСТРАТУРИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ» ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ» З УСПІШНИМ ЗАХИСТОМ ДИПЛОМНИХ РОБІТ!

calendar 20.12.2022
Новини

За результатами досліджень магістрантів у галузі знань 12 «Інформаційні технології» освітньої програми «Комп’ютерні науки» були заслухані доповіді студентів на засіданнях ЕК кафедри ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 13-16 грудня 2022 р. В рамках угоди про співпрацю ІТ-компанії NIX та ХНЕУ ім. С. Кузнеця в засіданні ЕК приймав також участь Бізонич Роберт, Computational and Cognitive Neuroscientist NIX.

Тематика досліджень студентів присвячена застосуванню та удосконаленню комп’ютерних систем та використанню інформаційних технологій з використанням сучасних методів побудови інформаційних систем, моделей штучного інтелекту, розподілених систем на базі хмарних платформ, розробленню веб-застосунків на основі сучасних програмних засобів та технологій.

За результатами проведеного захисту були відмічені такі дипломні роботи:

Біда Богдан «Розроблення інформаційно-навігаційної системи ХНЕУ ім. С. Кузнеця» (науковий керівник – проф. Гризун Л.Е.);

Дробот Олександр «Застосування методів серверного рендерінгу для удосконалення web-застосунків» (науковий керівник –  доц. Ушакова І.О.);

Кальченко Ілля «Обґрунтування використання фреймвьорку Apache Spark у середовищі Kubernetes на платформі GOOGLE CLOUD» (науковий керівник – проф. Мінухін С.В.);

Крижановський Максим «Розробка програмних інструментів оцінки та коригування емоційного інтелекту людини» (науковий керівник – доц. Поляков А.О.);

Полозюк Сергій «Розроблення тренажеру для вивчення іноземних слів на основі автоматизованої педагогічної діагностики» (науковий керівник – проф. Колгатін О.Г.).

Викладачі кафедри Інформаційних систем та компанія NIX бажають нашим магістрам здоров’я, грандіозних цілей, амбітних проектів. Нехай ваш професійний шлях буде продуктивним, а отримані навики і знання — дороговказом в житті.