Компанія Grid Dynamics долучилась до навчального процесу студентів бакалаврів на кафедрі Інформаційних систем

calendar 20.12.2022
Новини

У такий складний час для країни ІТ компанія Grid Dynamics змогла долучитись до навчального процесу в ХНЕУ ім. Семена Кузнеця на кафедрі Інформаційних систем факультету IT. Плідна співпраця фахівців компанії Віктора Бурмака (Chief Software Developer), та Анастасії Кіян (Senior Software Developer) під керівництвом Володимира Метелова (Manager Education of Program) ІТ-компранії Grid Dynamics дозволили доопрацювати робочі програми дисциплін, які викладає доц. кафедри ІС Поляков А.О.:

«Мобільні технології», спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»;

«Програмування для мобільних пристроїв» спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»;

«Сучасні Java-технології» спеціальність 122 «Комп’ютерні науки».

 

Анастасія Кіян (Senior Software Developer) долучилась до проведення лекційних занять на 4-курсі студентам спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» за дисципліною «Сучасні Java-технології». Лекції проходили у гібридному режимі workshop та презентація. Особисто приділяється увага питанням, що притаманні під час реальної розробки в ІТ компанії: знання мови Java, технологій та платформ, засобів розробника, та ін.

За цей час у такій формі проведено 3 лекції за темами:

  1. Багатопоточність у додатках. Java concurrency.
  2. Web розробка, Backend-у. Технологія Java Servlet.
  3. Сучасні Java Frameworks. Архітектура Framework Spring, шаблони Dependency Injection (DI), Spring Inversion of Control (IoC) container.

 

Віктор Бурмака (Chief Software Developer) долучився до проведення лекційних занять студентам 4-курсу спеціальності 121 інженерія програмного забезпечення за дисципліною «Програмування для мобільних пристроїв», а також за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» за дисципліною «Мобільні технології».

Було проведено понад 7 лекцій у форматі workshop за темами:

  1. Розмітка екрана: основи XML. Елементи екрану, контейнери елементів.
  2. Kotlin: основи
  3. Kotlin (частина 2)
  4. Доступ та керування елементами екрана з коду. Опрацювання подій.
  5. Application, Activity та її життєвий цикл. Manifest.
  6. Fragment та його життєвий цикл. Android jetpack components: navigation.
  7. Робота зі списками.

Фахівцями компанії Віктором Бурмака, Анастасія Киян та керівником навчальних програм компанії Grid Dynamics Володимиром Метеловим було  зазначено, що курси відбивають сучасні тенденції розвитку та потреби ІТ галузі за напрямками мобільна розробка під OS Android та розробки Web-застосунків (backend частина) з застосуванням Java-технологій

 

Колектив та студенти кафедри Інформаційних систем вдячний керівнику навчальних програм ІТ-компанії Grid Dynamics Володимиру Метелову та її фахівцям   Віктору Бурмака і Анастасії Киян за участь в навчальному процесі.