Результати рецензування освітньої програми «Інженерія програмного забезпечення» першого (бакалаврського) рівня

calendar 23.11.2023
Новини

Освітня програма «Інженерія програмного забезпечення» першого (бакалаврського) рівня пройшла процедуру рецензування і отримала рецензію від Харківського ІТ кластера. У вересні 2023 року в рамках проєкта Tech Edu Up! була подана на рецензування освітня програма «Інженерія програмного забезпечення».
Розгляд та обговорення програми проходило за напрямками підготовки фахівців:
— С++ розробник;
— Frontend розробник;
— .NET розробник;
— Java розробник;
— Mobile Android Frontend розробник;
— Python розробник;
— Тестувальник програмного забезпечення;
— DevOps інженер;
— Database інженер;
— Менеджер ІТ-проектів;
— UI/UX дизайнер.
Протягом вересня – жовтня 2023 року викладачами кафедри інформаційних систем було проведено аналіз освітніх компонент на відповідність до вимог, що були сформовані експертами ІТ компаній, які входять до складу Громадської спілки «Харківський кластер інформаційних технологій». Експертам компаній було представлено робочі програми та силабуси дисциплін обов’язкової та вибіркової складової освітньої програми. Зі свого боку фахівцями ІТ галузі була проаналізована тематика та склад програм освітніх компонент, на основі чого були сформовані рекомендації та зауваження до цих компонент.
Усі отримані рекомендації було погоджено з викладачами, які викладають дисципліни на освітній програмі, що сприятиме її подальшому розвитку та відповідності сучасним вимогам ринку праці. Рецензентами зроблено висновок, що освітньо-професійна програма «Інженерія програмного забезпечення» в Харківському національному економічному університеті ім. С. Кузнеця відповідає вимогам роботодавців і може бути рекомендована для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення.
Дякуємо за співпрацю фахівцям ІТ компаній, а також представниці ІТ кластеру питань розвитку партнерств Марії Рудинській!