watermark

126 Інформаційні системи та технології (магістр)

Професійні компетентності випускника:

 • Здатність до управління на основі планів, гібридних і гнучких підходів до розробки;
 • Здатність до визначення і документування вимог до системи;
 • Здатність управляти проектами розвитку інформаційних систем;
 • Здатність до вибору відповідних технологій управління даними на основі вимог предметної області;
 • Здатність до вибору і використання відповідних методів аналітики;
 • Володіння навичками інтеграції і підготовки даних, захоплених з різних джерел для цілей аналітики;
 • Здатність приймати участь в стратегічному плануванні ІС;
 • Здатність до планування і впровадження ІС управління;
 • Здатність до розуміння принципів архітектури підприємства і цінності її для бізнесу;
 • Здатність до комунікації і розгортання архітектури підприємства;
 • Здатність до впровадження та управління процесами аудиту якості;
 • Володіння навичками розробки бізнес-плану;
 • Здатність до розуміння того як застосовувати творчі підходи до вирішення проблем, які пов'язані з технологіями;
 • Здатність до управління ризиками інформаційних систем;
 • Здатність до підтримки етичної культури;
 • Здатність до моніторингу нових технологій для розуміння їх потенціалу для підтримки предметної області.