Вітаємо наших колег, випускників магістратури за освітньою програмою «Інформаційні системи та технології» з успішним захистом дипломних робіт!

Презентація досліджень, проведених магістрантами у галузі інформаційних систем та технологій, відбулась на кафедрі інформаційних систем 12 грудня 2022 року.

Тематика досліджень присвячена розробленню та застосуванню інформаційних систем та технологій як для ІТ-підприємств, а саме управління проєктами та вдосконалення комунікаційних процесів в ІТ-проєктах, прогнозному моделюванню відтоку персоналу в ІТ-компаніях, питанням інтеграції інформаційних систем під час злиття компаній, так і в різних сферах суспільної діяльності, таких як маркетинг, планування бюджету тощо.

Найбільш цікавими на думку екзаменаційної комісії були роботи студентів Зубко Карини на тему «Обґрунтування інтеграції інформаційних систем під час злиття та поглинання компаній» (керівник проф. кафедри ІС Золотарьова І.О.) та Стогній Анастасії на тему «Вдосконалення комунікаційних процесів в ІТ-проєктах на основі інформаційних технологій Wiki-систем» (керівник зав. кафедри  ІС, доц. Ушакова І.О.)

Приємно відмітити, що представлені в дипломних роботах дослідження поєднують високий рівень теоретичного аналізу проблеми із практичною орієнтацію розробок на потреби конкретного підприємства. Екзаменаційна комісія високо оцінила досягнення наших випускників.