Завершення міжнародного проекту DocHub Erasmus+

В жовтні цього року завершено міжнародний проект Еразмус+ DocHub  «Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та академічного письма на регіональному рівні України», в якому ХНЕУ ім. С. Кузнеця  брав участь протягом трьох років.

Основна мета проекту — вдосконалення третього (наукового) циклу освіти в Україні через впровадження регіональних центрів підготовки для здобувачів PhD ступеня (освітніх кластерів, так званих DocHub).

В проекті DocHub, крім ХНЕУ імені Семена Кузнеця, також приймали участь: Міністерство освіти і науки України, Вільнюський університет (Литва), Національний університет «Києво-Могилянська академія», Національний університет «Львівська політехніка», Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, Миколаївський національний університет імені Василя Сухомлинського, Університет Люм’ер ЛІОН-2 (Франція), Університет Тампере (Фінляндія); Інститути: економіки та прогнозування, фізики конденсованих систем, хімії високомолекулярних сполук НАН України, Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, а також Технологічний університет Лімерика (Ірландія).

Серед основних результатів проекту слід зазначити такі: стимулювання подальшого реформування і вдосконалення третього (наукового) циклу освіти в Україні через створення освітніх кластерів, так званих ДокХабів. Наприклад, створений в ході проекту хаб між Національним університетом «Львівська політехніка» та ХНЕУ ім. Семена Кузнеця дозволив розробити ряд спільних навчальних програм для слухачів третього циклу навчання, зокрема і по напрямку «Інформатика». Особливу увагу в процесі виконання проекту було приділено питанням акредитації PhD програм,  напрямам вдосконалення мовної підготовки аспірантів та реформування структурних підрозділів, відповідальних за підготовку аспірантів. 

Крім того, в результаті проектної роботи було розроблено та запропоновано Національному агентству з питань забезпечення якості вищої освіти пропозиції щодо удосконалення процесу акредитації освітньо-наукових програм третього циклу освіти, а саме:

інституційний алгоритм проходження акредитації освітньо-наукових програм третього циклу освіти;
розробку двох окремих документів, а саме «Методичних рекомендацій щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітніх програм першого та другого циклів освіти » та «Методичних рекомендацій щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітніх програм третього циклу освіти»;
проведення додаткових окремих тренінгів для експертів, які оцінюють PhD-програми;
впровадження блоку «Методи дослідження» в освітню складову програм третього циклу освіти;
активізацію регулярного та інклюзивного діалогу із усіма учасниками акредитаційного процесу: семінари і обговорення з експертами, які вже провели акредитаційні екпертизи, із закладами вищої освіти і гарантами «зразкових» програм.

 

6 жовтня відбулася фінальна конференція з проекту DocHub, яка у зв’язку із загальнонаціональним карантином, проходила в онлайн режимі. На конференції партнери звітували про результати проекту на  інституційному рівні та його вплив на оновлення PhD-програм. Також обговорювалися питання забезпечення якості освітньо-наукових програм третього циклу освіти та досвід їх ліцензування та акредитації. Окрема увага була приділена питанням подальшого сталого розвитку регіональних освітніх кластерів (док-хабів), створених в ході проекту. Незважаючи на дистанційний режим проведення конференції, кожна доповідь супроводжувалася жвавими дискусіями. 

 

Більше про проект Еразмус+ DocHub: http://dochub.com.ua/