Відбувся міжнародноий освітній форум «NewEdu-2020: Tech Future in Focus»

Викладачі кафедри інформаційних систем взяли активну участь у міжнародному освітньому форумі «NewEdu-2020: Tech Future in Focus», який було організовано за ініціативи Харківської  громадської  спілки  Kharkiv  IT  Cluster 10 та 11 грудня 2020 року в онлайн-форматі.

В рамках форуму відбулася дискусійна панель «Освіта для майбутнього & майбутнє освіти», круглий стіл «Професіонал майбутнього: як ним стати?», доповіді за тематикою «Технологічні рішення для сучасної освіти: кращий міжнародний досвід» та інші цікаві та корисні заходи. З презентаціями щодо міжнародного досвіду подолання викликів covid-19 в освіті виступили Арі Покка (Фінляндія), Ене-Сільвія Сарв (Естонія), Микола Смолинський (Польща), Деніз Балмер (Великобританія), Дженна Бочкова (Чехія), Юлія Турчанінова (США), Моті Таубін (Ізраїль).

Також було організовано віртуальний експохол, де, завдяки інтерактивним стендам партнерів форуму, можна було дізнатися багато корисної інформації.

Рев’ю робочих програм навчальних дисциплін фахівцями компанії NIX Solutions

Фахівці компанії NIX Solutions провели рев’ю робочих програм декількох базових дисциплін, які викладаються кафедрою інформаційних систем студентам-бакалаврам спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки», 126 «Інформаційні системи і технології» в 2020-2021 навчальному році. З зауваженнями можна ознайомися за посиланням https://docs.google.com/spreadsheets/d/10BaeZ2nberIoIjmmDiVGQhVjvUjIV1Rj….

Зауваження фахівців компанії будуть враховуватися при складанні навчальних планів і робочих програм на 2021-2022 навчальний рік

Співпраця кафедри з стейкхолдерами

У рамках співпраці між кафедрою інформаційних систем ХНЕУ ім. С.Кузнеця та зовнішніми стейкхолдерами провідними фахівцями IT-компанії NIX Solutions були проаналізовані робочі програми декількох навчальних дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення». Представники компанії  зробили певні зауваження та внесли конкретні пропозиції щодо удосконалення змісту таких дисциплін, як  «Програмування»,  «Об’єктно-орієнтоване програмування»,  «Програмування Інтернет» та інших професійно-орієнтованих дисциплін. Усі зауваження та пропозиції стейкхолдерів будуть обговорені на засіданні робочої групи освітньо-професійної програми  «Інженерія програмного забезпечення» з метою її оновлення та подальшого удосконалення.

Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в сучасному світі: дослідження молодих вчених»

До 23 грудня 2020 року триває прийом тез доповідей для участі у студентській Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційні технології в сучасному світі: дослідження молодих вчених», що відбудеться на факультеті економічної інформатики у березні 2021 року. Участь у конференції та видання тез – безкоштовні. До подання тез особливо запрошуються студенти 4 курсу із науковими керівниками дипломних проектів.

Підсумки участі кафедри в міжнародному вебінарі від AWS Academy

ХНЕУ імені С.Кузнеця будує освітню діяльність у міцному зв’язку із міжнародними компаніями в галузі інформаційних технологій, зокрема AWS Academy — міжнародної компанії, яка пропонує освітні програми в галузі ІТ.

В рамках цієї діяльності викладачі й студенти кафедри інформаційних систем взяли участь у міжнародному вебінарі “Empowering universities with cloud computing education: AWS Academy and EPAM University”, який було організовано 29.10.2020 року AWS Academy спільно із міжнародною  ІТ-компанією EPAM. Було проаналізовано та ухвалено на засіданні кафедри  можливість участі студентів і викладачів кафедри в безкоштовному опануванні хмарними технологіями та технологіями штучного інтелекту в рамках нової освітньої програми, яку пропонує AWS Academy.